Naslov Datum objavljivanja Pregleda
Evidencija kontinuiranog praćenja postignuća studenata iz predmeta Opća pedagogija 27. 06. 2023. Pregleda: 514
Rezultati − Metodika nastave matematike II, Metodika nastave matematike IV ... 26. 06. 2023. Pregleda: 304
Rezultati − Tjelesna kultura 26. 06. 2023. Pregleda: 325
Rezultati − Muziča kultura − Metodika nastave muzičke kulture II − Metodika nastave muzičke kulture IV 23. 06. 2023. Pregleda: 347
Elektronska prijava ispita 23. 06. 2023. Pregleda: 363
Rezultati − Bosanski, hrvatski i srpski jezik II 22. 06. 2023. Pregleda: 389
Rezultati − Metodika muzičkog odgoja II 22. 06. 2023. Pregleda: 259
Rezultati − Metodika tjelesnog odgoja II − Metodika tjelesnog odgoja IV 20. 06. 2023. Pregleda: 303
Obavijest za studente 19. 06. 2023. Pregleda: 391
Izmjena termina ispita za apsolvente, I ciklus studija 12. 06. 2023. Pregleda: 393
Rezultati − Sportske aktivnosti 09. 06. 2023. Pregleda: 284
Rezultati − Metodika nastave tjelesne kulture II 08. 06. 2023. Pregleda: 273
Rezultati − Metodika nastave tjelesne kulture II 07. 06. 2023. Pregleda: 316
TABELA KONTINUIRANOG PRAĆENJA, VREDNOVANJA I OCJENJIVANJA NA PREDMETU METODIKA TJELESNOG ODGOJA II 07. 06. 2023. Pregleda: 277
Završni i popravni ispitni termini - Edukacija i rehabilitacija 05. 06. 2023. Pregleda: 656
Junsko-julski ispitni termini 2022/2023. godine 01. 06. 2023. Pregleda: 848
Elektronska prijava ispita 29. 05. 2023. Pregleda: 439
Edukacija studenata za upotrebu sistema COBISS 09. 05. 2023. Pregleda: 438
Rezultati - Sportske aktivnosti 09. 05. 2023. Pregleda: 357
Rezultati − Metodika nastave tjelesne kulture II 19. 04. 2023. Pregleda: 388
Izmjene rasporeda predavanja za ljetni semestar 11. 04. 2023. Pregleda: 625
OBAVIJEST za apsolvente 10. 04. 2023. Pregleda: 412
OBAVIJEST za studente 10. 04. 2023. Pregleda: 488
Upis ocjena 27. 03. 2023. Pregleda: 500
Upis ocjena 27. 03. 2023. Pregleda: 367
Ažurirani raspored za Edukaciju i rehabilitaciju II godina, IV semestar 2022/2023 24. 03. 2023. Pregleda: 429
Raspored za vanredni studij ak 2022/23_ljetni semestar 15. 03. 2023. Pregleda: 841
Izmjene rasporeda za ljetni semestar 2022/2023 28. 02. 2023. Pregleda: 952
Rezultati MK, MNMKI, MNMKIII, Izborni VP i MNMK 22. 02. 2023. Pregleda: 390
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ OSNOVE DIDAKTIKE U INKLUZIVNOJ NASTAVI/DIDAKTIKA 22. 02. 2023. Pregleda: 522