Misija

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu teži postizanju visokog kvaliteta u obrazovanju studenata, budućih odgajatelja, učitelja i nastavnika, koji će na temelju stečenih ishoda učenja biti spremni odgovoriti na sve izazove svoje profesije u savremenom društvu i predstavljati pokretačku snagu napretka BiH te razvoja društva u zajednici u kojoj djeluju. Studenti stječu kompetencije nužne u odgojno-obrazovnom radu s djecom predškolskog i školskog uzrasta, uspješno povezuju teorijska i praktična znanja, stečena kroz kvalitetnu praksu u osnovnim školama i vrtićima, razvijaju vještine, te ih usklađuju sa savremenom obrazovnom politikom.

Vizija

Pedagoški fakultet u Sarajevu želi biti među vodećim akademskim institucijama za obrazovanje učitelja, odgajatelja i nastavnika u međunarodnim okvirima. Kontinuirano praćenje i vrednovanje nastavnog procesa i odgojno-obrazovne djelatnosti u BiH temelj je za postizanje visoke kvalitete ukupnog odgojno-obrazovnog procesa. Fakultet djeluje kao dinamična institucija koja sistematski i organizirano potiče kritičko mišljenje, kreativnost, poštivanje etičkih vrijednosti i univerzalnih ljudskih prava, aktivnosti kroz praksu u odgojno-obrazovnim institucijama, te tako afirmira društveni položaj učitelja, odgajatelja i nastavnika kao kompetentnog, važnog i visokomotiviranog nosioca obrazovanja koji čini temelj bosanskohercegovačkog društva.