Edukacija učenika i studenata o zaštiti životinja i okoliša
Hemija koja nas okružuje
Razvojno primjereni predškolski kurikulum : u teoriji i praksi
Metodika nastave tehničke kulture 1
Procjena zrelosti djece za polazak u školu : (pedagoški pristup)
Intelektualne teškoće
Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih : zbornik radova
Zbornik sažetaka
Zbornik sažetaka
Posturalni poremećaji kod učenika razredne nastave i njihova prevencija i korekcija
Historija tjelesne kulture sa teorijom i praksom vježbanja
Igre sa loptom u funkciji razvoja djeteta
Muzika za klavir u Bosni i Hercegovini : 1945-1992
Problemsko učenje
Menadžment informacioni sistemi : (MIS)
Osnovi matematike : za studente nastavničkih fakulteta
Metodika nastave kulture izražavanja u mlađim razredima osnovne škole
Psihologija odgoja i obrazovanja : monografija psihologije učenja
Programirano učenje uz pomoć kompjutora u nastavi matematike osnovne i srednje škole
Praktikum iz fiziologije ishrane
Spomenica : Viša Pedagoška škola, Pedagoška akademija Sarajevo : 1946. - 1976.
Zbornik : radovi nastavnika Pedagoške akademije Sarajevo
Blago iz sehare bošnjačke
Razvojna psihologija. 1, Psihologija predškolskog djeteta
Agresivnost i hiperaktivnost : kao smetnje u ponašanju
Obrazovanje nastavnika osnovne škole u Bosni i Hercegovini : (1946-1986)
Likovno vaspitanje sa metodikom ili Likovna kultura sa metodikom
Zbornik radova nastavnika i saradnika Pedagoške akademije Sarajevo : '46-'86
Zbornik sažetaka
Projektna nastava bazirana na ishodima učenja
Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih : zbornik radova

Izdavačka djelatnost