Za sve dodatne informacije budite slobodni kontaktirati kolege iz Službe za međunarodnu saradnju Pedagoškog fakulteta.
 
Amela Hiroš, stručna saradnica
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
telefon: +387 33 20 45 49 

Služba za međunarodnu saradnju Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu informiše, savjetuje i pruža podršku nastavnicima, saradnicima i studentima Pedagoškog fakulteta u vezi sa svim programima mobilnosti i međunarodnih projekata.

Promovišemo i implementiramo programe koji se odnose na međunarodne mobilnosti dolaznih i odlaznih studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja (Erasmus+, Erasmus Mundus, CEEPUS, Mevlana), te implementiramo uspostavljanje međunarodne saradnje kroz bilateralne sporazume. U cilju pravovremenog djelovanja informišemo studente, akademsko i administrativno osoblje o aktuelnim konkursima.

Pedagoški fakultet je ostvario veoma bitnu vezu s Uredom za međunarodnu saradnju UNSA (https://international.unsa.ba/) koji pruža podršku svim organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu.

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu uspostavlja saradnju s odgojno-obrazovnim i naučnim institucijama, te visokoškolskim ustanovama u okruženju i inostranstvu. Do sada je realizirao brojne projekte iz oblasti odgoja i obrazovanja u saradnji s fakultetima univerziteta iz Pitsburgha (USA), Osla (Norveška), Helsinkija i Joensua (Finska), London (Velika Britanija), Ljubljane (Slovenija) i Orebra (Švedska), s Ministarstvom obrazovanja Danske, UNICEF-om, UNESCO-om, Soroš fondacijom i njenim centrom za obrazovne inicijative, s udruženjima nastavnika Norveške, Međunarodnim institutom iz Montreala (Kanada), Univerzitetom u Debrecenu i drugim institucijama ovog profila.

Posebno ističemo učešće Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  kao organizatora/učesnika/partnera u:

1. TEPD projekt (Teacher Education and Professional Development) (2000-2003),

2. Socio-Emotional Growth and Development of Learning Strategies (2002-2005),

3. Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education (2015).

Aktuelni međuinstitucionalni ugovori o saradnji

  1.  Sveučilište Josipa Juraja Strassmayera, Osijek, Hrvatska Ugovor je potpisan na neodređeno vrijeme. Web: www.unios.hr

  2. Univerzitet u Ljubljani, Slovenija Ugovor je potpisan za period 2020 - 2023. Web: https://www.uni-lj.s/international

  3. Univerzitet Bialystok, Poljska Ugovor je potpisan za period 2020 - 2025. Web: https://uwb.edu.pl

  4. Univerzitet u Albaniji, Pedagoški fakultet, Albanija Ugovor je potpisan za period 2021 - 2024. Web: www.albanianuniversity.edu.al