Lejla Mutić

STRUČNJAK IZ PRAKSE

Matematika I

( PEF RN 101; PEF KTOI 101), Matematika I ( PEF PO 101), Matematika ( PEF EDR 101) , Matematika III ( PEF RN 201)i  Matematika II

( PEF RN 111; PEF KTOI 110), Matematika II ( PEF PO 111)

Zimski+ljetni

Leila Hamzagić Kovačević

STRUČNJAK IZ PRAKSE

Kultura govora

(PEF RN 203)     Bosanski, hrvatski i srpski jezik III

(PEF RN 202)

Kultura govora

(PEF PO 201)

Kultura izražavanja

(PEF PO 211)

Kultura izražavanja

(PEF RN 214)

Zimski+ljetni

Marina Rubić

STRUČNJAK IZ PRAKSE

Opća psihologija

(PEF EDR 105)

Opća psihologija

(PEF PO 105)

Opća psihologija

(PEF RN 115; PEF KTOI 114)

Neuropsihologija

(PEF EDR 215)

Zimski +ljetni

Ivana Gojmerac Hadžihasanović

STRUČNJAK IZ PRAKSE

Metodika nastave muzičke kulture I (PEF RN 306)

Metodika nastave muzičke kulture III (PEF RN 406)

Muzička kultura

(PEF EDR 206)

Muzička kultura

(PEF PO 215

PEF RN 218)

Metodika nastave muzičke kulture IV (PEF RN 420)

Metodika nastave muzičke kulture II

(PEF RN 319)

Amela Hadžić

STRUČNJAK IZ PRAKSE

Metodika razvoja matematičkih pojmova II

(PEF PO 404)

Metodika razvoja matematičkih pojmova I

PEF PO 316

Metodika razvoja matematičkih pojmova III

PEF PO 415

Meliha Povlakić Hadžiefendić

STRUČNJAK IZ PRAKSE

Opća surdoaudiologija

PEF EDR 201

Metodika rada sa djecom oštećenog sluha

PEF EDR 404

Znakovni jezik

PEF EDR 218

Rehabilitacijska surdoaudiologija

PEF EDR 316

Admira Dedić

STRUČNJAK IZ PRAKSE

STUDENT III CIKLUSA PF

Psihomotorna reedukacija

PEF EDU 505

Edukacijske strategije u radu sa djecom sa ADHD-om

PEF EDR 318

Amra Saletović

STRUČNJAK IZ PRAKSE

Rehabilitacijski program za djecu za IT

PEF EDR 403

zimski

Arnela Pašalić

STRUČNJAK IZ PRAKSE

Kognitivna rehabilitacija

PEF EDR 301

Edukacijsko-rehablitacijska procjena

PEF EDR 407

Primijenjena analiza ponašanja

PEF EDR 313

Intelektualne teškoće

PEF EDR 112

Zimski+ljetni

Alma Trnka

STRUČNJAK IZ PRAKSE

Metodika predškolskog odgoja I

PEF PO 302

Integrirani predškolski kurikulum I

PEF PO 402

Metodika razvoja govora I

PEF PO 303

Metodika razvoja govora III

PEF PO 403

Metodika rada s djecom predškolske dobi

PEF EDR 303

Metodika predškolskog odgoja II

PEF PO 314

Integrirani predškolski kurikulum II

PEF PO 413

Metodika razvoja govora II

PEF PO 315

Metodika razvoja govora IV

PEF PO 414

Samostalna profesionalna praksa

PEF PO 419

Aida Jerlagić

Stručnjak iz prakse

Metodika nastave matematike I

PEF RN 303

Metodika nastave matematike III

PEF RN 403

Metodika nastave matematike II

PEF RN 316

Metodika nastave matematike IV

PEF RN 417

Sadeta Zečić

Metodika razvoja govora I

PEF PO 303

Metodika razvoja govora III

PEF PO 403

Metodika razvoja govora II

PEF PO 315