VII studentski kongres "Hrana-ishrana-zdravlje"
Studenti Pedagoškog fakulteta i ove godine uzeli su učešće u organiziranju i aktivnom učešću na VII međunarodnom studentskom kongresu pod nazivom "Hrana-ishrana-zdravlje". Kongres je održan u periodu od 20-22. 10. 2022. god. u Sarajevu. Zahvaljujemo se našim studentima i profesorima na angažmanu i predstavljanju Pedagoškog fakulteta.
Za više informacija posjetite link: https://www.hranaishranazdravlje.ba/


U organizaciji Udruženja defektologa, edukatora-rehabilitatora u Kantonu Sarajevo i Pedagoškog fakulteta, u periodu od 10. 6. – 12. 6. u hotelu Hills u Sarajevu, održana je jubilarna V Konferencija “Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji”. Ove godine na Konferenciji prezentovano je preko 100 istraživačkih radova iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Poseban gost Konferencije i Pedagoškog fakulteta bio je uvaženi profesor Michael Giangreco jedan od vodećih stručnjaka za područje specijalne i inkluzivne edukacije. Veoma smo ponosni što su Konferenciji prisustvovali i studenti Odsjeka za edukaciju-rehabilitaciju Pedagoškog fakulteta od kojih su neki prezentovali i vlastite radove. Idemo dalje!


Studentski kongres Hrana – ishrana – zdravlje

Studentski kongres Hrana – ishrana – zdravlje s međunarodnim učešćem održan je u periodu od 18. - 20. 11. 2021. godine u Sarajevu. Ceremonija svečanog otvaranja upriličena je u hotelu Ibis. Usljed pandemije izazvane koronavirusom i ove godine je kongres realiziran online. Studenti su izložili preko 60 radova. Kongres se uspješno organizira već šestu godina na Univerzitetu u Sarajevu s ciljem promoviranja univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvalitetu, različitim načinima ishrane, kao i mogućim zdravstvenim implikacijama na čovjeka, što je od izuzetne važnosti u rješavanju značajnih pitanja u ovoj životnoj oblasti. Studenti Pedagoškog fakulteta zajedno s kolegama s Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Stomatološkog fakulteta, Veterinarskog fakulteta, Farmaceutskog fakulteta, Fakulteta zdravstvenih studija i Medicinskog fakulteta aktivno učestvuju u organizaciji i realizaciji kongresa.

Početna - Studentski Kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje (hranaishranazdravlje.ba)


Druga međunarodna, naučno-stručna konferencija Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih je održana 21. 5. 2021. – 22. 5. 2021. Svoje učešće su prijavila 63 autora i koautora, sa ukupno 42 rada koja su prezentovana na Konferenciji. U Zborniku radova, koji ima preko 600 strana, se nalazi 41 rad. Izdavač je Pedagoški fakultet Sarajevo.

Organizator Konferencije je Pedagoški fakultet Sarajevo, a voditelji doc. dr. Sanela Nesimović i prof. dr. Elvira Nikšić.

Programsko-organizacioni odbor čine: Sanela Nesimović, Elvira Nikšić, Daniel Maleč, Izela Habul-Šabanović, Maja Žmukić, Sanja Soče. Naučni odbor čine 41 profesor i asistent sa 13 univerziteta (Guilan University, Internacionalni Univerzitet u Sarajevu, Sveučilište u Mostaru, Universitas Pendidikan Indonesia, University of Pecs, Univerzitet ,,Džemal Bijedić“ u Mostaru, Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Splitu, Yogyakarta State University Indonesia, Zonguldak Bulent Ecevit University).

Naredna Konferencija je planirana za dvije godine.


Četvrta Međunarodna konferencija pod nazivom ''Multidisciplinarni prisupi u edukaciji i rehabilitaciji''
 
Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu je i ove godine bio partner Udruženju defektologa, edukatora-rehabilitatora u Kantonu Sarajevo STOL u organizovanju IV Međunarodne konferencije „Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji“. Konferencija je održana od 9. 4. - 11. 4. 2021. godine u online okruženju. Uprkos svim izazovima veliki broj domaćih i inostranih autora predstavio je svoje radove. Posebno smo ponosni na studente Pedagoškog fakulteta koji su i ove godine izlagali svoje radove, te imali značajno učešće u radu Konferencije.
Treća Međunarodna konferencija pod nazivom ''Multidisciplinarni prisupi u edukaciji i rehabilitaciji''
 

Treća Međunarodna konferencija pod nazivom ''Multidisciplinarni prisupi u edukaciji i rehabilitaciji'' održana je u periodu od 18.9. do 20.9.2020.godine u Sarajevu, a u organizaciji Udruženja defektologa, edukatora-rehabilitatora ''STOL'' i Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Na ovom vrlo značajnom skupu prezentirano je preko 50 stručnih, naučnih i istraživačkih radova, prikaza slučaja i primjera iz prakse.

U uvodnom dijelu konferencije prisutnima su se obratili: doc.dr. Daniel Maleč, dekan Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Siniša Ranković, predsjednik Društva defektologa Srbije, Marko Strle, predsjednik Društva specijalnih i edukacijskih pedagoga Slovenije, Zlatko Bukvić, predsjednik Saveza edukacijskih rehabilitatora Hrvatske, prof.emeritus Sadeta Zečić i Selmir Hadžić, predsjednik Udruženja defektologa, edukatora-rehabilitatora ''STOL''.

Uvodna predavanja održali su prof.dr. Sanela Merjem Rustempašić, prof.dr. Gordana Nikolić i prof.dr. Dženana Hrustemović.

U tri dana konferencije mogao se pratiti širok spektar različitih stručnih radova koji su prikazali svu ljepotu ali i izazove sa kojima se susreću profesionalci koji rade sa djecom s teškoćama u razvoju. Obrađene su različite teme iz oblasti surdoaudiologije, logopedije, somatopedije, tiflologije, intelektualnih teškoća, logopedije, poremećaja u ponašanju, inkluzije, rehabilitacije, socijalne zaštite, medicine, fizikalne rehabilitacije, psihologije, pedagogije i drugih oblasti. Prethodno su objavljeni Zbornik sažetaka i Zbornik radova konferencije.

Najveća vrijednost ove konferencije jeste upravo u multidisciplinarnom pristupu i samom konceptu organizacije i pripreme konferencije jer su aktivno učešće u radu konferencije uzeli defektolozi, psiholozi, učitelji, pedagozi, socijalni radnici, univerzitetski profesori, studenti, roditelji djece s teškoćama, profesionalci iz socijalnog i zdravstvenog sektora i drugi.


Konferencija Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih

Prva međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih održana je na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 12. i 13. aprila 2019. godine. Konferencija je otvorena plenarnim izlaganjima prof. dr. Karmelite Pjanić (Paradigme naučnog istraživanja u /matematičkom/ obrazovanju) i prof. dr. Mirjane Mavrak (Suvremeni trendovi u obrazovanju i znanosti). Na Konferenciji je učestvovalo više od stotinu izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, koji su prezentirali svoje radove u 12 sekcija. Zbornik radova objavljen je u elektronskom izdanju i nalazi se na web-stranici Pedagoškog fakulteta http://pf.unsa.ba/

konf 1   konf 2

konf 3   konf 4


Konferencija Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu partner je Udruženju defektologa, edukatora-rehabilitatora u Kantonu Sarajevo (STOL). Organizirali su veoma uspješno dvije konferencije s međunarodnim učešćem u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Cilj skupa je doprinos unapređenju sistema podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, odraslim osobama s invaliditetom te unapređenju društva u cjelini.

konf 5

Ove godine konferencija Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji  odgođena je  zbog  proglašenja pandemije korona virusa. Štampanje knjige sažetaka je u toku.

Do narednog susreta...


Studentski kongres Hrana – ishrana – zdravlje

Studentski kongres Hrana – ishrana – zdravlje s međunarodnim učešćem organizira se već četiri godine na Univerzitetu u Sarajevu s ciljem promoviranja univerzalnih vrijednosti zajedništva i multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvalitetu, različitim načinima ishrane, kao i mogućim zdravstvenim implikacijama na čovjeka, što je od izuzetne važnosti u rješavanju značajnih pitanja u ovoj životnoj oblasti. Studenti Pedagoškog fakulteta zajedno s kolegama s Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Stomatološkog fakulteta, Veterinarskog fakulteta i Farmaceutskog fakulteta aktivno učestvuju u organizaciji i realizaciji kongresa.

konf 6