Naslov Datum objavljivanja Pregleda
Rezultati − Tjelesna kultura 01. 09. 2023. Pregleda: 227
Rezultati − Uvod u književnost − Književnost za djecu II 01. 09. 2023. Pregleda: 215
Rezultati ispita - METODIKA NASTAVE TJELESNE KULTURE I 30. 08. 2023. Pregleda: 228
TABELA ZA KONTINUIRANO PRAĆENJE, VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE STUDENATA NA PREDMETU METODIKA NASTAVE TJELESNE KULTURE II TABELA ZA KONTINUIRANO PRAĆENJE, VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE STUDENATA NA PREDMETU SPORTSKE AKTIVNOSTI 30. 08. 2023. Pregleda: 219
KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU – PEDAGOŠKOM FAKULTETU U AKADEMSKOJ 2023./2024. GODINI 28. 08. 2023. Pregleda: 523
Obavijest za drugi septembarski ispitni rok 28. 08. 2023. Pregleda: 415
Elektronska prijava ispita 21. 07. 2023. Pregleda: 467
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI / LJETNI SEMESTAR / I CIKLUS STUDIJA 2022/2023 18. 07. 2023. Pregleda: 1271
SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI / ZIMSKI SEMESTAR / I CIKLUS STUDIJA 2022/2023. 18. 07. 2023. Pregleda: 968
Dokumenti potrebni za upis, izmjene 18. 07. 2023. Pregleda: 958
Izmjene u konačnoj rang listi 17. 07. 2023. Pregleda: 693
Konačna rang lista primljenih kandidata za upis u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godine 14. 07. 2023. Pregleda: 4245
Rezultati ispita iz predmeta  Književnost za djecu I i Književnost BiH i južnoslavenske književnosti II 14. 07. 2023. Pregleda: 303
Rezultati − Metodika tjelesne kulture II  − Sportske aktivnosti 13. 07. 2023. Pregleda: 230
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ DIDAKTIKE ... 12. 07. 2023. Pregleda: 335
REZULTATI USMENOG POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA TJELESNA KULTURA 12. 07. 2023. Pregleda: 246
Evidencija kontinuiranog praćenja postignuća studenata iz predmeta  Opća pedagogija Odsjek za EDUKACIJU i REHABILITACIJU i Odsjeka za predškolski odgoj, I godina studija 10. 07. 2023. Pregleda: 487
Preliminarne rang liste kanidata koji su aplicirali za upis u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. 10. 07. 2023. Pregleda: 1593
Rezultati − Muzička kultura − Metodika nastave muzičke kulture II 07. 07. 2023. Pregleda: 260
Rezultati ispita iz predmeta Bosanski, hrvatski i srpski jezik II 04. 07. 2023. Pregleda: 307
REZULTATI USMENOG POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA METODIKA TJELESNOG ODGOJA IV 04. 07. 2023. Pregleda: 248
Rezultati ispita iz predmeta Književnost za djecu I 03. 07. 2023. Pregleda: 266
TABELA ZA KONTINUIRANO PRAĆENJE, VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE STUDENATA NA PREDMETIMA: METODIKA NASTAVE TJELESNE KULTURE IV, METODIKA NASTAVE TJELENSE KULTURE II, SPORTSKE AKTIVNOSTI 03. 07. 2023. Pregleda: 274
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA DIDAKTIKA 29. 06. 2023. Pregleda: 346
IZBORNI PREDMETI: VPII, VPIV, VPVI, VPVIII 29. 06. 2023. Pregleda: 246
Evidencija kontinuiranog praćenja postignuća studenata iz predmeta Opća pedagogija 27. 06. 2023. Pregleda: 495
Rezultati − Metodika nastave matematike II, Metodika nastave matematike IV ... 26. 06. 2023. Pregleda: 291
Rezultati − Tjelesna kultura 26. 06. 2023. Pregleda: 311
Rezultati − Muziča kultura − Metodika nastave muzičke kulture II − Metodika nastave muzičke kulture IV 23. 06. 2023. Pregleda: 329
Elektronska prijava ispita 23. 06. 2023. Pregleda: 348