Naslov Datum objavljivanja Pregleda
Obavijest o izmjeni termina upisa ocjena i usmenog dijela ispita 28. 09. 2023. Pregleda: 486
Obavijest o izmjeni termina upisa ocjena i usmenog dijela ispita 27. 09. 2023. Pregleda: 323
Rezultati ispita iz predmeta Bosanski, hrvatski i srpski jezik II (PO, RN) 27. 09. 2023. Pregleda: 413
Rezultati popravnih ispita MK (RN,PO), MNMKII, MNMKIV 27. 09. 2023. Pregleda: 249
Rezultati − Opća pedagogija 25. 09. 2023. Pregleda: 369
Raspored redovni studij zimski semestar akademska 2023/24 I i II ciklus studija 22. 09. 2023. Pregleda: 2195
Konačna rang lista kandida kandidata za upis u I godinu I ciklusa studija u akademskoj 2023/2024., II upisni rok 22. 09. 2023. Pregleda: 814
Rezultati ispita iz predmeta Književnost za djecu I 22. 09. 2023. Pregleda: 328
Rezultati − Tjelesna kultura 21. 09. 2023. Pregleda: 348
Rezultati − Metodika nastave tjelesne kulture II ... 21. 09. 2023. Pregleda: 255
Rezultati − Metodika tjelesnog odgoja IV 20. 09. 2023. Pregleda: 291
REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ OSNOVE DIDAKTIKE U INKLUZIVNOJ NASTAVI 20. 09. 2023. Pregleda: 300
OBAVJEŠTENJE za pismeni ispit iz predmeta Školska pedagogija 20. 09. 2023. Pregleda: 301
PRELIMINARNA RANG LISTA I CIKLUSA STUDIJA (DRUGI UPISNI ROK) 18. 09. 2023. Pregleda: 577
Rezultati − Bosanski, hrvatski i srpski jezik − Bosanski, hrvatski i srpski jezik I 18. 09. 2023. Pregleda: 321
Rezultati − Didaktika − Školska pedagogija 14. 09. 2023. Pregleda: 397
REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA METODIKA TJELESNOG ODGOJA III ... 14. 09. 2023. Pregleda: 251
Rezultati − Sportske aktivnosti − Metodika nastave tjelesne kulture II 13. 09. 2023. Pregleda: 233
Rezultati − Metodika nastave tjelesne kulture I ... 12. 09. 2023. Pregleda: 291
Rezultati − Bosanski, hrvatski i srpski jezik II 11. 09. 2023. Pregleda: 317
Rezultati ispita - METODIKA NASTAVE TJELESNE KULTURE I ... 08. 09. 2023. Pregleda: 324
Rezultati − Metodika nastave muzičke kulture − Muzička kultura 08. 09. 2023. Pregleda: 248
Rezultati − METODIKA MUZIČKOG ODGOJA II 07. 09. 2023. Pregleda: 245
Rezultati − Književnost BiH i južnoslavenske književnosti II ... 07. 09. 2023. Pregleda: 277
Rezultati − Osnove didaktike u inkluzivnom obrazovanju ... 07. 09. 2023. Pregleda: 272
Rezultati − Metodika nastave tjelesne kulture II 06. 09. 2023. Pregleda: 214
Rezultati − Metodika tjelesnog odgoja II − Metodika tjelesnog odgoja IV − Tjelesna kultura 06. 09. 2023. Pregleda: 200
Rezulltati − Integrirani predškolski kurikulum 1 − Metodika predškolskog odgoja II 06. 09. 2023. Pregleda: 180
Rezultati − Bosanski, hrvatski i srpski jezik I ... 04. 09. 2023. Pregleda: 287
Rezultati − Muzička kultura Metodika nastave muzičke kulture I Metodika nastave muzičke kulture III 01. 09. 2023. Pregleda: 228