Naslov Datum objavljivanja Pregleda
Odbrana doktorske disertacije mr. Marije Slavković 21. 03. 2022. Pregleda: 734
Raspored predavanja, I SEMESTAR 17. 03. 2022. Pregleda: 725
Raspored predavanja I semestar 09. 03. 2022. Pregleda: 622
Raspored I semestar 21. 02. 2022. Pregleda: 768
Odbrana radne verzije doktorske disertacije − Damir Mušanović, MA 08. 02. 2022. Pregleda: 667
Raspored predavanja - I  SEMESTAR 20. 01. 2022. Pregleda: 705
ODBRANA PROJEKTA  DOKTORSKE DISERTACIJE − Meleka Asotić, MA   19. 01. 2022. Pregleda: 570
ODBRANA PROJEKTA  DOKTORSKE DISERTACIJE, mr. Edita Vuković Antolović 12. 01. 2022. Pregleda: 567
Konačna rang lista kandidata za upis na III ciklus studija 06. 01. 2022. Pregleda: 761
Preliminarna rang lista 2021/2022. 29. 12. 2021. Pregleda: 713
OBAVJEŠTENJE o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije kandidata mr. Marije Slavković 15. 12. 2021. Pregleda: 533
ODBRANA PROJEKTA  DOKTORSKE DISERTACIJE, Dragana Paralović, MA 08. 12. 2021. Pregleda: 890
Odbrana projekta doktorske disertacije Lejla Selimović-Erdić, MA 07. 12. 2021. Pregleda: 644
Raspored IV semestar 07. 12. 2021. Pregleda: 564
Predavanja iz predmeta Teorija kurikuluma  23. 11. 2021. Pregleda: 567
Konkurs za upis na III ciklus studija 2021/2022. 18. 11. 2021. Pregleda: 591
Ispit iz predmeta Edukometrija  16. 11. 2021. Pregleda: 525
Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, mr. Marija Slavković, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije 10. 11. 2021. Pregleda: 510
ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA 09. 11. 2021. Pregleda: 694
Obavijest o odbrani doktorske disertacije Josipe Jurić, MA. 08. 11. 2021. Pregleda: 482
Raspored predavanja - II SEMESTAR 20. 10. 2021. Pregleda: 595
Raspored predavanja − II semestar 11. 10. 2021. Pregleda: 655
Obavijest za ispit iz predmeta Statistika u naučnim istraživanjima 01. 10. 2021. Pregleda: 651
OBAVJEŠTENJE o radnoj (korigovanoj) verziji doktorske disertacije kandidatkinje Josipe Jurić 06. 09. 2021. Pregleda: 618
Ispiti iz predmeta Metodologija naučnoistraživačkog rada 31. 08. 2021. Pregleda: 645
Raspored predavanja IV SEMESTAR MODUL B 31. 08. 2021. Pregleda: 635
Raspored predavanja - III semestar 24. 07. 2021. Pregleda: 686
Raspored predavanja III semestar 17. 07. 2021. Pregleda: 627
Raspored predavanja, IV SEMESTAR, MODUL D 09. 07. 2021. Pregleda: 654
Obavijest o odbrani radne verzije doktorske disertacije 08. 07. 2021. Pregleda: 615