JAVNI KONKURS

za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice)

Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

za mandatni period 2019 – 2023.