POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSNE PROCEDURE PRIJEMA U RADNI ODNOS

LABORANTA NA PEDAGOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU