U Sarajevu je u periodu od 18.9.-20.9.2020.god. održana treća međunarodna Konferencija „Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji“.

Pedagoški fakultet je i ove godine bio partner Udruženju defektologa, edukatora-rehabilitatora u organizovanju ove prestižne Konferencije.

Pored nastavnika sa Pedagoškog fakulteta, posebno smo ponosni na činjenicu da su i studenti Pedagoškog fakulteta imali zapažene stručne i naučne prezentacije.