UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije Edina Kukavice, MA  pod naslovom

POZITIVNA RETRADICIONALIZACIJA DRUŠTVA KROZ KULTURU ŽIVLJENJA

U OSNOVNIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO "

 

Odbrana će biti održana u utorak, 27.10.2020. godine u 9,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 3).

Prisutni su obavezni poštivati epidemiološke mjere.