SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI / LJETNI SEMESTAR / I CIKLUS STUDIJA 2022/2023


EDUKACIJA I REHABILITACIJA

ER septembarski ispitni rok

I GODINA, obnove

II GODINA, obnove

III GODINA, obnove

IV GODINA, obnove


KULTURA ŽIVLJENJA I TEHNIČKI ODGOJ

KŽTO septembarski ispitni rok

I GODINA / obnove

II GODINA / obnove

III GODINA / obnove

IV GODINA / obnove


 PREDŠKOLSKI ODGOJ

PO septembarski ispitni rok

I GODINA / obnove

II GODINA / obnove

III GODINA / obnove

IV GODINA / obnove


 

 RAZREDNA NASTAVA

RN septembarski ispitni rok

I GODINA / obnove

II GODINA / obnove

III GODINA / obnove

IV GODINA / obnove