SEPTEMBARSKI ISPITNI ROKOVI / ZIMSKI SEMESTAR / I CIKLUS STUDIJA


EDUKACIJA I REHABILITACIJA 

ER septembarski ispitni rok - predmeti iz zimskog semestra 

I GODINA

II GODINA

III GODINA

IV GODINA


KULTURA ŽIVLJENJA I TEHNIČKI ODGOJ 

KŽTO  septembarski ispitni rok - predmeti iz zimskog semestra 

I GODINA

II GODINA

III GODINA

IV GODINA


PREDŠKOLSKI ODGOJ 

 

PO  septembarski ispitni rok - predmeti iz zimskog semestra 

I GODINA

II GODINA

III GODINA

IV GODINA


RAZREDNA NASTAVA 

 

RN  septembarski ispitni rok - predmeti iz zimskog semestra 

I GODINA

II GODINA

III GODINA

IV GODINA