Školarina za redovne studente koji upisuju I ciklus

Školarina za redovne samofinansirajuće studente koji se prvi put upisuju I ciklus

Školarina za vanredne studente koji upisuju I ciklus