Studenti I godine I ciklusa studija koji su primljeni putem konkursa, indexe i pristupne podatke za program eUNSA mogu preuzeti u prostorijama Studentske službe 21. i 22. 10. u terminu rada sa strankama od 11,00 – 13,00.

Molim Vas da se pridržavate epidemioloških smjernica.

Studentska služba