Na osnovu člana 103. Zakona   o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo  („Službene novine Kantona Sarajevo“, 33/17), a u skladu sa članom 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, te na osnovu Odluke Vijeća Pedagoškog  Fakulteta Univerziteta u Sarajevu  broj: 01-69/20 od 15. 1. 2020. godine  i Odluke  Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-58/20 od  26. 2. 2020. godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU
PEDAGOŠKI FAKULTET
OBJAVLJUJE
K O N K U R S

 

Za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja:

  1. Naučna oblast Metodika nastave tehničkog odgoja 1 izvršilac-nastavnik u zvanju vanredni profesor, puno radno vrijeme

TEKST KONKURSA

 

 

  •