Prijemni ispit na Pedagoškom fakultetu je

29. 6. 2020. godine

prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen sukladno epidemiološkim mjerama koje budu na snazi.