Na osnovu člana 103. Zakona   o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo  („Službene novine Kantona Sarajevo“, 33/17), a u skladu sa članom 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, te na osnovu Odluke Vijeća Pedagoškog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-69/20 od 15. 1. 2020. godine  i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-58/20 od 26. 2. 2020. godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

 K O N K U R S

 

Za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja:

  1. Naučna oblast Engleski jezik-1 izvršilac-nastavnik u zvanju vanredni profesor, puno radno vrijeme     

TEKST KONKURSA