UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

PONIŠTENJE  KONKURSA ZA IZBOR DEKANA

Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, objavljenog u „Oslobođenju“ 20.03.2015. godine

 

Nastavno-naučno vijeće Pedagoškog fakulteta Sarajevo na sjednici od 14.5.2015.godine, zbog neokončane procedure izbora dekana, poništava raspisani Konkurs za izbor dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, objavljen u „Oslobođenju“ 20.03.2015. godine.