PEDAGOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Na osnovi Konkursa  za upis studenata u I godinu prvog ciklusa i integriranog studija (prvog i drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2016/2017. godini, Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu prvog ciklusa i integriranog studija (prvog i drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2016/2017. godini i Plana upisa u I godinu prvog ciklusa  i integriranog studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2016/2017. godini, Pedagoški fakultet objavljuje

K O N K U R S

za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija

NA PEDAGOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU

U AKADEMSKOJ 2016/2017. GODINI

NAZIV USTANOVEODSJEK/STUDIJ Predviđeno trajanje prvog ciklusa studija, godine i (E)CTS BROJ STUDENATA
Redovni studij – troškove studija snosi osnivač Redovni samofinansirajući studij - troškove studija snose sami studenti Vanredni studij Strani državljani Ukupno
PEDAGOŠKI FAKULTET 4240 ECTS 35 60 40 9 144
Predškolski odgoj 15 25 20 3 53
Razredna nastava 15 25 10 3 53
Kultura življenja i tehnički odgoj 5 10 10 3 28

Rangiranje kandidata i prijem studenata u I godinu studija na odsjecima Pedagoškog fakulteta vršit će se u zavisnosti od broja bodova, utvrđenih na osnovi završene četverogodišnje srednje škole i ostvarenog uspjeha iz odabrane grupe predmeta:

 1. na Odsjeku za razrednu nastavu  iz Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, Matematike, Historije i Geografije;
 2. na Odsjeku za predškolski odgoj iz  Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, Matematike, Muzičke i Likovne kulture i
 3. na Odsjeku za kulturu življenja i tehnički odgoj iz  Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, Matematike, Fizike i Informatike.

Predaja dokumenata vrši se od 21.06.2016. do 04.07.2016. godine u Studentskoj službi Fakulteta od 9 do 14 sati (Skenderija 72 /I).

Razgovor sa kandidatima bit će obavljen 07.07.2016. godine sa početkom u 9 sati.

Konkurs je objavljen na web stranici Univerziteta u Sarajevu www.unsa.ba i web stranici Pedagoškog fakulteta Sarajevo www.pf.unsa.ba.

 • ZA PRIJAVU  NA  KONKURS/NATJEČAJ ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA KANDIDAT JE DUŽAN PREDATI SLJEDEĆA DOKUMENTA
 • ZAHTJEV  ZA  UPIS -  uzima se u studentskoj službi  i popunjava prilikom predaje dokumentacije,
 •  ORIGINALNE SVJEDODŽBE O ZAVRŠENIM RAZREDIMA SREDNJE ŠKOLE, ZAVRŠENIM U BIH U ČETVEROGODIŠNJEM TRAJANJU, ODNOSNO          ODGOVARAJUĆA NOSTRIFIKACIJA DOKUMENATA ZA KANDIDATA KOJI SREDNJU ŠKOLU NIJE  ZAVRŠIO U  BiH,
 • ORIGINALNU DIPLOMU O ZAVRŠENOJ SREDNJOJ  ŠKOLI
 • IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
 • UVJERENJE O DRŽAVLJANSTVU
 • UPLATA  OD KM 40,00 ZA PROVOĐENJE KONKURSA

Uplaćuje se na ŽIRO RAČUN PEDAGOŠKOG FAKULTETA SARAJEVO  UniCredit Bank Sarajevo 3389002208253219

DJECA ŠEHIDA, ODNOSNO PALIH BORACA NE PLAĆAJU

 •  DRUGA DOKUMENTA RELEVANTNA ZA UTVRĐIVANJE BROJA BODOVA PO KRITERIJIMA

NAPOMENA: Sve potrebne dokumente kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

PREDAJA DOKUMENATA SE VRŠI

OD  9,00  DO  14,00  SATI