UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

Na osnovi Konkursa  za upis studenata u I godinu prvog ciklusa i integriranog studija (prvog i drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2016/2017. godini, Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu prvog ciklusa i integriranog studija (prvog i drugog ciklusa) na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2016/2017. godini i Plana upisa u I godinu prvog ciklusa  i integriranog studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2016/2017. godini, Pedagoški fakultet objavljuje

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija

u akademskoj 2016/2017.godini

III upisni rok

Odsjek Redovni samofinansirajući - troškove studija snose sami studenti Vanredni studij Strani državljani Ukupno
Razredna nastava 8 5 2 15
Predškolski odgoj 2 4 1 7
Kultura življenja i tehnički odgoj 10 10 3 23

 

Predaja dokumenata vršit će se do 23.09.2016. godine u Studentskoj službi Fakulteta od 9 do 14 sati (Skenderija 72 ).

Uz prijavu na konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa odabranog odsjeka kandidat je dužan predati slijedeće dokumente:

Originalne svjedodžbe o svim završenim razredima četverogodišnje srednje škole u Bosni i Hercegovini, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini

Originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi u Bosni i Hercegovini, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini

Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci)

Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) i

Druga dokumenta relevantna za bodovanje po posebnim kriterijima (nagrade, priznanja)

Razgovor sa kandidatima obavit će se u ponedjeljak, 26.9.2016. godine u 10 sati.

Konkurs je objavljen i na web stranici Pedagoškog fakulteta Sarajevo www.pf.unsa.ba.