KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (PRVOG i DRUGOG CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI


 K O N K U R S za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija NA PEDAGOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU  U STUDIJSKOJ 2017/2018. GODINI


 Odluke i saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo  i Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo


 

Dokumenti za prijavu na konkurs/natječaj za upis u prvu godinu studija koje su kandidati dužani predati