UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

PONIŠTENJE KONKURSA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA

Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

objavljenog u „VEČERNJEM LISTU“ 12.5.2018. godine

Poništava se raspisani Konkurs za izbor akademskog osoblja Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, objavljen u „Večernjem listu“ 12.5.2018. godine, web stranici Fakulteta i web stranici Univerziteta u Sarajevu.