UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

PONIŠTENJE  KONKURSA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA

Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

objavljenog u „VEČERNJEM LISTU“ 12.5.2018. godine

Poništava se raspisani Konkurs za izbor akademskog osoblja Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, objavljen u „Večernjem listu“ 12.5.2018. godine, web stranici Fakulteta i web stranici Univerziteta u Sarajevu.

Konkurs se poništava  shodno Rješenju Inspektorata prosvjetne inspekcije broj: UP-I-14-12-38-12454/18-12/05 u čijem obrazloženju stoji da se navedeni konkurs uskladi sa članom 119.stav 1. Zakona o visokom obrazovanje.