JAVNI OGLAS/KONKURS

za prijem u radni odnos na

Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

na određeno vrijme