PRAVILNIK
s kriterijima za prijem polaznika za obrazovanje odraslih na
Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama

Kandidati koji su se prijavili na Konkurs za upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama

Kandidati koji se pozivaju na razgovor:

 1. Ahmedspahić Sanela
 2. Begović-Omerović Mediha
 3. Bračković Jasmina
 4. Cerić Elma
 5. Ćeleš Sanela
 6. Derendelić Melisa
 7. Divalić Elma
 8. Džinić Jasmina
 9. Đelmo Anesa
 10. Herenda Arnesa
 11. Hodžić-Čovrk Elmedina
 12. Imamović Aldina
 13. Jahić Mirela
 14. Kadić Mirela
 15. Kafedžić Jasmina
 16. Mahmutović Medina
 17. Makić Samra
 18. Medara Mersiha
 19. Nuhanović Aldijana
 20. Oruč Aida
 21. Pašalić Elma
 22. Slipčević-Hadžić Merima
 23. Spahić Medina
 24. Spiljak Amina
 25. Šošević Irma
 26. Trnka Armela
 27. Zuko-Piplaš Belma

Kandidati koji ne ispunjavaju uslove Konkursa:

 1. Čović Amila
 2. Demirović-Pargan Hazira
 3. Novalija Jasmina
 4. Nuhanović Merima

Sarajevo, 14. 10. 2019.                                                

Predsjednik Komisije:
Doc. dr. Sanela Nesimović