Naslov Datum objavljivanja Klikovi
Konkurs za izbor akademskog osoblja − Metodika likovnog odgoja i Metodika nastave likovne kulture 02. 07. 2021. Klikova: 238
Konkurs za izbor akademskog osoblja − Književnost 08. 05. 2021. Klikova: 246
JAVNI OGLAS/KONKURS za prijem u radni odnos na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na određeno vrijme 11. 01. 2021. Klikova: 862
KONKURS za upis VIII generacije studenata u TREĆI CIKLUS STUDIJA 24. 11. 2020. Klikova: 598
KONKURS za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja 11. 08. 2020. Klikova: 840
KONKURS za upis studenata u PRVU godinu DRUGOG ciklusa studija NA PEDAGOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI 03. 08. 2020. Klikova: 3264
KONKURS za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija NA PEDAGOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI (II UPISNI ROK) 03. 08. 2020. Klikova: 1640
Konkurs za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 23. 06. 2020. Klikova: 583
Prijemni ispit 10. 06. 2020. Klikova: 2753
Ispravka Konkursa objavljenog 30. 05. 2020. 02. 06. 2020. Klikova: 901
KONKURS za izbor akademskog osoblja 26. 05. 2020. Klikova: 628
Konkurs za izbor akademskog osoblja 26. 05. 2020. Klikova: 552
Poslovnik o radu Komisije za sprovođenje konkursne procedure prijema u radni odnos viši stručni sradnik za računovodstvo i finansije na Pedagoškom fakultetu 07. 05. 2020. Klikova: 721
Konkurs za izbor akademskog osoblja 28. 04. 2020. Klikova: 576
JAVNI OGLAS/KONKURS za prijem u radni odnos na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme 11. 04. 2020. Klikova: 994
KONKURS za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja 31. 03. 2020. Klikova: 1054
OBAVIJEST O RASPISIVANJU KONKURSA za upis VII generacije studenata u TREĆI CIKLUS STUDIJA 27. 12. 2019. Klikova: 1194
KONKURS za upis VII generacije studenata u TREĆI CIKLUS STUDIJA 23. 11. 2019. Klikova: 1438
Lista kandidata za Neformalni program osposobaljavanja učitelja 15. 10. 2019. Klikova: 775
ISPRAVKA DIJELA KONKURSA za upis polaznika za obrazovanje odraslih na Neformalni program osposobljavanja učitelja za rad u predškolskim ustanovama. 30. 09. 2019. Klikova: 1492
KONKURS za upis polaznika za obrazovanje odraslih 14. 09. 2019. Klikova: 2395
KONKURS za izbor akademskog osoblja 07. 09. 2019. Klikova: 949
JAVNI KONKURS za izbor dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2019 – 2023. 08. 06. 2019. Klikova: 1183
Poslovnik o radu Komisije za sprovođenje konkursne procedure prijema u radni odnos laboranta na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 14. 05. 2019. Klikova: 926
JAVNI OGLAS/KONKURS za prijem u radni odnos na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na određeno vrijme 21. 04. 2019. Klikova: 1782
Interni konkurs za dodjelu sredstava Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu uplaćenih za 2017. godinu 01. 04. 2019. Klikova: 777
PONOVNI KONKURS ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU 19. 11. 2018. Klikova: 973
KONKURS za izbor akademskog osoblja 08. 11. 2018. Klikova: 914
PONIŠTENJE KONKURSA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA 26. 10. 2018. Klikova: 1119
PONIŠTENJE KONKURSA ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA 23. 10. 2018. Klikova: 922