Poštovani studenti,

sukladno Zaključcima Senata br. 01-13-1/20 od 4. 6. 2020. godine, ako u međuvremenu ne bude naznačeno drugačije, potrebno je da se studentima koji dolaze izvan Kantona Sarajevo i koji nisu u mogućnosti pristupiti ispitima u učionici organiziraju alternativni načini polaganja ispitna (ako specifičnosti predmeta to omogućavaju) uz prethodnu prijavu studenata prodekanu za nastavu.

Stoga se mole svi studenti koji ne mogu pristupiti polaganju određenog ispita da se putem e-maila jave prodekanu za nastavu sa sljedećim informacijama:

1. prezime i ime studenta

2. odsjek, studijska godina, način studiranja i broj index-a/upisnice

3. mjesto u kojem je student stalno prijavljen uz kratko obrazloženje zašto ne može pristupiti ispitu u učionici

4. spisak predmeta koje kandidat treba da polaže u junsko-julskom ispitnom roku i imena nastavnika koji te predmete realiziraju


Napomene

- Ova Odluka je privremena i vrijedi do nove odluke Senata Univerziteta u Sarajevu.

- Specifični zahtjevi svakog predmeta se moraju poštovati prilikom moguće organizacije alternativnih načina polaganja ispita.

- Svaka zloupotreba ove Odluke bit će tretirana sukladno pravnim propisima Fakulteta i Univerziteta.