Odluka za organizaciji rada i izvođenje nastave na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

u okolnostima pogoršane epidemiološke situacije uzrokovoane pandemijom virusa COVID-19