UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

SLUŽBA ZA NASTAVU

OBAVJEŠTENJE O DINAMICI UPISA U II CIKLUS STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI

Dinamika upisa u II ciklus studija

 datum
 aktivnost
 13. 10. 2020.
 (do 23.59h)
 Online upis u I godinu II ciklusa studija
 15. 10. 2020.
 Objavljivanje preliminarne rang liste
 16. 10. – 18. 10. 2020.
 Žalbeni rok
 19. 10. 2020.
 Objavljivanje konačne rang liste
 20. 10. – 26. 10. 2020. 
 Upis kandidata po konačnim rang listama
 27. 10. 2020.
 Objavljivanje revidirane rang liste
 28. 10. 2020.
 Upis kandidata po revidiranoj rang listi

Služba za nastavu