UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

SLUŽBA ZA NASTAVU

OBAVJEŠTENJE O ISPITIMA U TREĆEM SEPTEMBARSKOM TERMINU U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI

Ispiti u trećem septembarskom ispitnom terminu (za studente koji sui h već prijavili u eUNSA program) realizirat će se u utorak 13. 10. i srijedu, 14. 10. 2020. godine prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

 

 

 

Služba za nastavu