VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE -

Odgoda realizacije trećeg ispitnog termina u septembarskom roku

 

Obavještavamo vas da se realizacija trećeg ispitnog termina odgađa, do donošenja konačne odluke od strane nadležnih organa.

Sve studentske prijave biće zadržane u sistemu eUNSA i spremne za realizaciju po eventualno novim datumima.

 

 

SLUŽBA ZA NASTAVU