UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije Suada Hasanovića  pod naslovom

„Metodološko-metodički aspekti istraživanja kvaliteta rada osnovnih škola u Bosni i Hercegovini“

Odbrana će biti održana u četvrtak, 15.10.2020. godine u 11,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 3).

Prisutni su obavezni poštivati epidemiološke mjere.