ODSJEK ZA EDUKACIJU I REHABILITACIJU

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021.GODINA (II UPISNI ROK) - Redovni

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021.GODINA (II UPISNI ROK) - Vanredni

ODSJEK ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021.GODINA (II UPISNI ROK) - Redovni

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021.GODINA (II UPISNI ROK) - Vanredni

ODSJEK ZA KULTURU ŽIVLJENJA I TEHNIČKI ODGOJ

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021.GODINA (II UPISNI ROK) - Redovni


DINAMIKA RADA ZA REALIZACIJU UPISA PRIMLJENIH KANDIDATA ZA DRUGI KONKURSNI ROK

- Konačna rang lista 22.09.2020 (12:00)

-  Upis kandidata 23.09.2020- 01.10.2020

-  Revidirana rang lista 02.10.2020


LJEKARSKA UVJERENJA

Ljekarska uvjerenja se rade u JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata.

Zavod se nalazi na adresi Patriotske lige 36.

Ljekarska uvjerenja moraju biti predata do početka nastave (prvi ponedeljak u oktobru).


UPISNI MATERIJAL  |  DOKUMENTI ZA UPIS  |  UGOVOR O STUDIRANJU, I CIKLUS - REDOVNI

UGOVOR O STUDIRANJU, I CIKLUS - REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI  |  UGOVOR O STUDIRANJU, I CIKLUS - VANREDNI