UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

IRFANA KOŽLJAK, profesor razredne nastave

branit će magistarski rad pod naslovom

Sistemski pristup pripremi rukovodilaca institucija odgoja i obrazovanja

22. oktobra 2020. godine (četvrtak)

sa početkom u 11,00 sati

u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo

Magistarski rad  može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.