KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021. GODINA (II UPISNI ROK) - Edukacija i rehabilitacija, redovni

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021. GODINA (II UPISNI ROK) - Edukacija i rehabilitacija, vanredni

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021. GODINA (II UPISNI ROK) - Predškolski odgoj, redovni

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021. GODINA (II UPISNI ROK) - Predškolski odgoj, vanredni

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021. GODINA (II UPISNI ROK) - Kultura življenja i tehnički odgoj, redovni


 ŽALBENI ROK

 Srijeda 16.9.2020.

Četvrtak 17.9.2020.

Petak 18.9.2020.


DINAMIKA RADA ZA REALIZACIJU UPISA PRIMLJENIH KANDIDATA ZA DRUGI KONKURSNI ROK

Zatvaranje drugog upisnog roka 13.09. 2020 (23:59)

Preliminarna rang lista kandidata koji su stekli uvjete za upis 15.09. 2020

Žalbeni rok na preliminarnu listu 16.09.; 17.09 i 18.09.

Odlučivanje po žalbama 19.09; 20.09. i 21.09.

Konačna rang lista 22.09.2020 (12:00)

Upis kandidata 23.09.2020- 01.10.2020

Revidirana rang lista 02.10.2020