O B A V I J E S T

Prijemni ispit

 

Razgovor sa kandidatima koji su aplicirali na konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija obavit će se 10.9.2020. od 10,00 do 13,00 h.

Molimo Vas da na razgovor ponesete identifikacioni dokument i da se pridržavate epidemioloških smjernica.

Dolazak na razgovor je obavezan.