LJETNI SEMESTAR

Termini septembarskog ispitnog roka 2019/2020. − Edukacija i rehabilitacija, obnove

Termini septembarskog ispitnog roka 2019/2020. − Edukacija i rehabilitacija

Termini septembarskog ispitnog roka 2019/2020. − II ciklus studija

Termini septembarskog ispitnog roka 2019/2020. − Kultura življenja i tehnički odgoj, obnove

Termini septembarskog ispitnog roka 2019/2020. − Kultura življenja i tehnički odgoj

Termini septembarskog ispitnog roka 2019/2020. − Predškolski odgoj, obnove

Termini septembarskog ispitnog roka 2019/2020. − Predškolski odgoj

Termini septembarskog ispitnog roka 2019/2020. − Razredna nastava, obnove

Termini septembarskog ispitnog roka 2019/2020. Razredna nastava

 


ZIMSKI SEMESTAR

Termini septembarskog ispitnog roka 2019/2020. − Edukacija i rehabilitacija − Zimski semestar, obnove

Termini septembarskog ispitnog roka 2019/2020. − Edukacija i rehabilitacija − Zimski semestar

Termini septembarskog ispitnog roka 2019/2020. − Kultura življenja i tehnički odgoj − Zimski semestar, II ciklus

Termini septembarskog ispitnog roka 2019/2020. − Kultura življenja i tehnički odgoj− Zimski semestar

Termini septembarskog ispitnog roka 2019/2020. − Kultura življenja i tehnički odgoj −   Zimski semestar, obnove

Termini septembarskog ispitnog roka 2019/2020. − Predškolski odgoj − Zimski semestar

Termini septembarskog ispitnog roka 2019/2020. − Predškolski odgoj − Zimski semestar, obnove

Termini septembarskog ispitnog roka 2019/2020. − Predškolski odgoj − Zimski semestar, II ciklus

Termini septembarskog ispitnog roka 2019/2020. − Razredna nastava  − Zimski semestar, obnove

Termini septembarskog ispitnog roka 2019/2020. − Razredna nastava  − Zimski semestar

Termini septembarskog ispitnog roka 2019/2020. − Razredna nastava  − Zimski semestar, II ciklus