REDOVNI STUDIJ

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021. GODINA (I UPISNI ROK) – Odsjek za edukaciju i rehabilitaciju

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021. GODINA (I UPISNI ROK) – Odsjek za kulturu življenja i tehnički odgoj

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021. GODINA (I UPISNI ROK) – Odsjek za predškolski odgoj

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021. GODINA (I UPISNI ROK) – Odsjek za razrednu nastavu


VANREDNI STUDIJ

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021. GODINA (I UPISNI ROK) – Odsjek za edukaciju i rehabilitaciju

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021. GODINA (I UPISNI ROK) – Odsjek za predškolski odgoj

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2020/2021. GODINA (I UPISNI ROK) – Odsjek za razrednu nastavu


 

DINAMIKA RADA ZA REALIZACIJU UPISA PRIMLJENIH KANDIDATA

-          15.07. – objavljivanje konacnih rang listi;

-          16.07.-24.07. – upis (sedam dana);

-          25.07. ili 26.07. – revidirane konacne liste;

-         27.07. – 03.08 – upis (zbog Bajrama ne računamo petak)


 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS


UPISNI MATERIJAL


LJEKARSKA UVJERENJA

Sa ciljem osiguranja bržeg i efikasnijeg obavljanja pregleda za pribavljenja ljekarskih  uvjerenja za upis u prvu godinu studija, Univerzitet u Sarajevu je sa JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata kreirao terminski plan obavljanja pregleda, kako bi se izbjegle gužve i veliki redovi čekanja, kao i zadovoljile propisane higijensko-epidemiološke mjere.

Kandidati, ukoliko žele mogu i prije 16. jula izvaditi ljekarsko uvjerenje kako bi izbjegli eventualna čekanja. Također, JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata radi cijeli august, tako da postoji mogućnost obavljanja pregleda i u tom periodu.

Ljekarska uvjerenja moraju biti predata do početka nastave (prvi ponedeljak u oktobru).

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata nalazi se na adresi Patriotske lige 36.

Planiran termin za Pedagoški fakultet je 3. - 4. 9. 2020.


UGOVOR O STUDIRANJU

UGOVOR O STUDIRANJU – I CIKLUS (redovni studij)

UGOVOR O STUDIRANJU – I CIKLUS (redovni samofinansirajući studij)

UGOVOR O STUDIRANJU – I CIKLUS (vanredni studij)