DINAMIKA RADA ZA REALIZACIJU UPISA PRIMLJENIH KANDIDATA

-          07.07. – objavljivanje preliminarnih listi;

-          08.-10.07. – zalbeni rok (tri dana);

-          15.07. – objavljivanje konacnih rang listi;

-          16.07.-24.07. – upis (sedam dana);

-          25.07. ili 26.07. – revidirane konacne liste;

-         27.07. – 03.08 – upis (zbog Bajrama ne računamo petak)

 

LJEKARSKA UVJERENJA

 

Sa ciljem osiguranja bržeg i efikasnijeg obavljanja pregleda za pribavljenja ljekarskih  uvjerenja za upis u prvu godinu studija, Univerzitet u Sarajevu je sa JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata kreirao terminski plan obavljanja pregleda, kako bi se izbjegle gužve i veliki redovi čekanja, kao i zadovoljile propisane higijensko-epidemiološke mjere.

Kandidati, ukoliko žele mogu i prije 16. jula izvaditi ljekarsko uvjerenje kako bi izbjegli eventualna čekanja. Također, JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata radi cijeli avgust, tako da postoji mogućnost obavljanja pregleda i u tom periodu.

Ljekarska uvjerenja moraju biti predata do početka nastave (prvi ponedeljak u oktobru).

Planiran termin za Pedagoški fakultet je 3. - 4. 9. 2020.