UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije Armina Osmanovića  pod naslovom

Prediktori kvalitete života roditelja djece sa intelektualnim i razvojnim teškoćama

Odbrana će biti održana u srijedu, 15.7.2020. godine u 12,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 3), uz prisustvo komisije, zapisničara i kandidata.

Prisutni su obavezni poštivati epidemiološke mjere.