UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

S a r a j e v o

Skenderija 72

O B A V J E Š T E N J E

Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Edin Kukavica prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: " Pozitivna retradicionalizacija društva kroz kulturu življenja u osnovnim školama Kantona Sarajevo ".

Prezentacija će se održati 16. juna  2020. godine (utorak) sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo (Sala 3 – I sprat), uz prisustvo komisije, zapisničara i kandidata.

 Prisutni su obavezni poštivati epidemiološke mjere.