UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije

kandidata mr. Kate Ostojić

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Pedagoški fakultet Sarajevo obavještava da se radna (korigovana) verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni radne (korigovane) verzije doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti.

Kandidat: mr. Kata Ostojić

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: PU „Dječji vrtić Sv. Obitelj“ Caritas Vrhbosanske nadbiskupije Sarajevo

Naziv doktorske disertacije: Odgojno-obrazovna funkcija Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije

Sastav Komisije za pregled:

  1. Emeritus prof.dr. Sadeta Zečić, redovni profesor za užu naučnu oblast specijalna pedagogija, logopedija Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića Sveučilište Hercegovina, predsjednik

  2. Emeritus prof.dr. Sait Kačapor, doktor pedagoških nauka, naučna oblast pedagogija, Univerzitet EDUCONS, Sremska Mitrovica, mentor

  3. dr. Indira Mahmutović, vanredni profesor za predmete Metodika tjelesnog odgoja (I-IV), Tjelesna kultura na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, član

Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

Projekat doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u prostorijama Dekanata Pedagoškog fakulteta, Skenderija 72, svakim radnim danom od 10 do 13 sati.