UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije

kandidata Naide Gadžo, MA

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Pedagoški fakultet Sarajevo obavještava da se radna (korigovana) verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni radne (korigovane) verzije doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti.

Kandidat: Naida Gadžo, MA

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: JU Osnovna škola „Aleksa Šantić“ Sarajevo

Naziv doktorske disertacije: Primjena savremenih multimedija u nastavi maternjeg jezika i književnosti

Sastav Komisije za pregled:

  1. dr. Merima Čaušević, vanredni profesor za predmete: Metodika muzičkog odgoja (I-IV), Muzička kultura, Metodika nastave muzičke kulture (I-IV) Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik

  2. dr. Almedina Čengić, vanredni profesor, SVJETSKA KNJIŽEVNOSTHUMANISTIČKE NAUKE, polje NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI(FILOLOGIJA) (TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI), grana SVJETSKA KNJIŽEVNOST(PREDMETISvjetska književnost od antike do renesanseSvjetska književnost od klasicizma do postmodernizmaMigracione književnosti i Književnost i medijski žanrovi), Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, mentor

  3. Sanja Soče, docent za predmete: Metodika nastave bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti (I – IV) na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, član

Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

Projekat doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u prostorijama Dekanata Pedagoškog fakulteta, Skenderija 72, svakim radnim danom od 10 do 13 sati.