UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije mr. Ozrenke Bjelobrk Babić pod naslovom

„Kompetentnost, kreativnost i motivisanost učitelja za nastavu Muzičke kulture“

Odbrana će biti održana u petak, 5.6.2020. godine u 14,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 3), uz prisustvo komisije, zapisničara i kandidata koji brani rad.

Prisutni su obavezni poštivati epidemiološke mjere.