UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije mr. Ozrenke Bjelobrk Babić pod naslovom

Kompetentnost, kreativnost i motivisanost učitelja za nastavu Muzičke kulture

Odbrana će biti održana u petak, 20.03.2020. godine u 12,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 3).