UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V I J E S T

ZA STUDENTE III CIKLUSA STUDIJA

U cilju zaštite zdravlja studenata i zaposlenika Univerziteta u Sarajevu i prevencije pojave i širenja zaraze koronavirusom, Senat Univerziteta u Sarajevu je u skladu sa članom 57. Zakona o visokom obrazovanju i člana 59. Statuta donio Zaključak o izmjeni načina realizacije nastavnog procesa na Univerzitetu u Sarajevu u periodu od dvije sedmice s početkom od 12.03.2020. godine do 26.3.2020.godine. S tim u vezi, studenti III ciklusa studija neće imati nastavu u navedenom periodu.

Studenti će biti blagovremeno informisani o novim terminima nastave.

                                                                                                                                                             Doktorski studij