O B A V I J ES T

II ciklusa studija

 

Kandidati koji su aplicirali na Konkursu za upis studenata u I godinu II ciklusa studija moraju donijeti original dokumentaciju o završenom prethodnom školovanju, u protivnom će biti brisani sa liste.

Član 81. Stav 9. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo broj 33/17“):

„U roku od sedam dana od dana objave konačne rang-liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente organizacionoj jedinici, u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao“.

 

Original dokumentaciju dostaviti najkasnije do 5.11.2020. (izuzetak imaju Covid pozitivne osobe, uz slanje dokaza).

 

Ljekarsko uvjerenje se može dostaviti do 31.12.2020. godine.

 

Služba za nastavu